CIRCA 13 LUXE NIEUWBOUW APPARTEMENTEN

Aan de Bloemendaalseweg 166 is project Kweekduin in ontwikkeling. Het project bestaat uit twee nieuwe villa’s met in totaal circa 13 luxe appartementen. Het klassieke ontwerp van beide villa’s past goed in de omgeving. Het project ligt midden in de villawijk Kweekduin die eind 19de eeuw werd gebouwd.

Elk appartement  beschikt over een ruim eigen terras of balkon. Achter en onder de villa’s wordt voldoende parkeerruimte gecreëerd voor bewoners en bezoekers. Aan de voorzijde blijft het huidige gazon behouden. Dat biedt de toekomstige bewoners privacy en een gezamenlijke groene buitenruimte.

INTERESSE? BLIJF OP DE HOOGTE!

Geïnteresseerd

PRESENTATIE KWEEKDUIN

Donderdagavond 31 maart 2016. is in het gemeentehuis van Bloemendaal een presentatie gehouden van het concept BeeldKwaliteitPlan (BKP) Kweekduin aan de Bloemendaalseweg 166. Het BKP geeft de stedenbouwkundige basis weer voor de nieuwbouwontwikkeling op deze locatie inzake onder andere de maximale hoogte, afstand tot zijpercelen en de maximale oppervlakte wat bebouwd kan worden. Tevens worden er eisen gesteld op het gebied van architectuur en verschijning waaraan het uiteindelijke ontwerp wordt getoetst in kader van een aanvraag omgevingsvergunning. Aan het eind van de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De vragen en antwoorden zijn vastgelegd in een overzicht welke onderstaand gezamenlijk met het BKP beschikbaar is. Eventuele opmerkingen op het overzicht, kunt u per email melden aan het projectteam via info@kweekduin.nl.

Het BKP is nog niet vastgesteld. Suggesties of vragen zijn welkom om uiteindelijk tot een BKP te komen wat een breed draagvlak heeft vanuit alle belanghebbenden. Uiteindelijk zal het BKP nog definitief door de gemeente worden vastgesteld bij het doorlopen van de planologische procedure en in die procedure nog formeel ter visie worden gelegd. U bent van harte welkom om suggesties te doen dan wel vragen te stellen aan het projectteam via info@kweekduin.nl.

Tijdens de presentatie is tevens het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Het ontwerp is geen onderdeel van het BKP maar is tijdens de presentatie getoond om belanghebbenden te informeren over de gedachte uitwerking van het ontwerp binnen de eisen van het concept BKP. Derhalve heeft het dan ook de status ‘voorlopig’. Het voorlopig ontwerp is onderstaand beschikbaar.

Eind 2016 is het Beeldkwaliteitplan besproken met de welstandcommissie waarna er wat aanpassingen zijn gedaan wat heeft geleid tot de versie van 23 december 2016. Dit plan is informeel gepresenteerd aan de fracties van de gemeenteraad op 9 januari 2017. Tijdens de presentatie is ook het schetsontwerp van het inrichtingsplan gepresenteerd. Naar verwachting zal er eind januari 2017 een coördinatiebesluit worden genomen door de gemeenteraad waarna het voorontwerp van het bestemmingsplan zal worden opgesteld.

Downloads: