13 LUXE NIEUWBOUW APPARTEMENTEN

KOOPSOMMEN VANAF € 875.000,- VON

Aan de Bloemendaalseweg 166 is project Kweekduin in ontwikkeling. Het project bestaat uit twee nieuwe villa’s met in totaal 13 luxe appartementen. Het klassieke ontwerp van beide villa’s past goed in de omgeving. Het project ligt midden in de villawijk Kweekduin die eind 19de eeuw werd gebouwd.

Elk appartement  beschikt over een ruim eigen terras of balkon. Achter en onder de villa’s wordt voldoende parkeerruimte gecreëerd voor bewoners en bezoekers. Aan de voorzijde blijft de open ruimte en de hierop aanwezige boom behouden. Dat biedt de toekomstige bewoners privacy en een gezamenlijke groene buitenruimte.

INTERESSE? BLIJF OP DE HOOGTE!

Geïnteresseerd

STAND VAN ZAKEN KWEEKDUIN

Donderdagavond 31 maart 2016 is in het gemeentehuis van Bloemendaal een presentatie gehouden van het concept BeeldKwaliteitPlan (BKP) Kweekduin aan de Bloemendaalseweg 166. Het BKP geeft de stedenbouwkundige basis weer voor de nieuwbouwontwikkeling op deze locatie inzake onder andere de maximale hoogte, afstand tot zijpercelen en de maximale oppervlakte wat bebouwd kan worden. Tevens worden er eisen gesteld op het gebied van architectuur en verschijning waaraan het uiteindelijke ontwerp wordt getoetst in kader van een aanvraag omgevingsvergunning. Aan het eind van de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De vragen en antwoorden zijn vastgelegd in een overzicht welke onderstaand beschikbaar is.

Eind 2016 is het BKP besproken met de welstandscommissie waarna er wat aanpassingen zijn gedaan. Dit plan is informeel gepresenteerd aan de fracties van de gemeenteraad op 9 januari 2017. Tijdens de presentatie is ook het schetsontwerp van het inrichtingsplan gepresenteerd. Vervolgens is eind januari 2017 een coördinatiebesluit genomen door de gemeenteraad. Begin 2018 is nogmaals het BKP voorgelegd aan de welstandscommissie waarbij de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit heeft geleid tot de versie van 22 maart 2018 die onderstaand beschikbaar is. Deze versie zal de basis zijn die vastgesteld dient te worden door de gemeente als toetsingskader van het project.

Tegelijkertijd is begin 2018 het ontwerp bestemmingsplan opgesteld en in juni 2018 in de gemeenteraad behandeld. In juli 2018 is het ontwerp bestemmingsplan gezamenlijk met het BKP ter visie gelegd. Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal het bestemmingsplan vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning is vervolgens getoetst waarna eind maart 2019 de omgevingsvergunning is verstrekt. Zowel het BKP, bestemmingsplan en omgevingsvergunning hebben tussen 4 april tot en met 16 mei 2019 ter visie gelegen. Er is geen beroep ingesteld bij de Raad van State zodat eind mei 2019 het BKP, bestemmingsplan en omgevingsvergunning onherroepelijk zijn.

Naar verwachting zal in september 2019 de woningen in verkoop gaan en de bouw in het vierde kwartaal van 2019 starten.

U bent te allen tijde van harte welkom om vragen te stellen aan het projectteam via info@kweekduin.nl.

Downloads: